Σκοπός

Να βοηθήσει επαγγελματίες εκπαιδευτές να παράγουν επαγγελματικής ποιότητας αποτελέσματα. Αυτό το πρόγραμμα παρέχει στους συμμετέχοντες συγκεκριμένες αρχές, δεξιότητες και γνώσεις για την διαδικασία μάθησης, αποσαφηνίζει τον ρόλο του εκπαιδευτή σε αυτή, και τονίζει τις σημαντικές διαφοροποιήσεις που έχει η εκπαιδευτική διαδικασία όταν κανείς εργάζεται με ομάδες.

Σε ποιούς απευθύνεται;

Το πρόγραμμα απευθύνεται και είναι εξίσου αποδοτικό, τόσο σε νέα, όσο και σε πεπειραμένα στελέχη, για να αποκτήσουν γνώσεις και τεχνικές γύρω από τον τρόπο που θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα του τρόπου που διεξάγουν εκπαίδευση. 


Σκοπός

Να βοηθήσει επαγγελματίες εκπαιδευτές να παράγουν επαγγελματικής ποιότητας αποτελέσματα. Αυτό το πρόγραμμα παρέχει στους συμμετέχοντες συγκεκριμένες αρχές, δεξιότητες και γνώσεις για την διαδικασία μάθησης, αποσαφηνίζει τον ρόλο του εκπαιδευτή σε αυτή, και τονίζει τις σημαντικές διαφοροποιήσεις που έχει η εκπαιδευτική διαδικασία όταν κανείς εργάζεται με ομάδες.

Σε ποιούς απευθύνεται;

Το πρόγραμμα απευθύνεται και είναι εξίσου αποδοτικό, τόσο σε νέα, όσο και σε πεπειραμένα στελέχη, για να αποκτήσουν γνώσεις και τεχνικές γύρω από τον τρόπο που θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα του τρόπου που διεξάγουν εκπαίδευση.