Περιλαμβάνει όλα τα προγράμματα της ακαδημίας Leadership

To πρόγραμμα της αποτελεσματικής επικοινωνίας αφορά όλα τα στελέχη των επιχειρήσεων, επαγγελαματίες, εργαζόμενους και άνεργους, νέους και έμπειρους. Βοηθά στο να γίνουμε αποτελεσματικότηροι:

  • Κατανοώντας τι σημαίνει αποτελεσματική επικοινωνία και ποίοι παράγοντες την επηρεάζουν και τι πρέπει να κάνουμε ως ομιλητές-πομποί και ως ακροατές-δέκτες για να διευκολύνουμε από το μέρος μας την επικοινωνία με τους άλλους.
  • Σε αυτό το πρόγραμμα θα μάθετε
    • Πως να αποφεύγετε να φθάνετε σε γρήγορα συμπεράσματα ελέγχοντας τους παράγοντες που επηρεάζουν την αντίληψή σας
    • Ποιά είναι τα καθήκοντάς σας όταν έχετε το ρόλο του δέκτη, για να μπορέσετε να καταλάβετε τον ομιλητή.
    • Ποιά είναι τα καθήκοντά σας ως ομιλητής ώστε να είστε κατανοητοί από τον ακροατή  
    • Τέλος, πως να διαμορφώνεται ένα περιβάλλον επικοινωνίας που να χαρακτηρίζεται από τη στάση: είμαι ΟΚ και είσαι ΟΚ, δηλαδή είμαι εντάξει με τον εαυτό μου και αναγνωρίζω ότι και εσύ είσαι εντάξει με τον εαυτό σου,  θέτοντας τις προϋποθέσεις για μια αποτελεσματική επικοινωνία.

Το Performance Leadership (PL) είναι ένα επιτυχημένο πρόγραμμα ανάπτυξης ηγεσίας που έχει σχεδιαστεί για να ενδυναμώνει τους ηγέτες της πρώτης γραμμής και των μεσαίων επιπέδων να προσαρμόζονται σε ταχέως μεταβαλλόμενα επιχειρηματικά περιβάλλοντα και να καθοδηγούν ομάδες για αύξηση της παραγωγικότητας, επιτάχυνση της ανάπτυξης και επίτευξη οργανωτικών στόχων μέσω της συστηματικής διαχείρισης της απόδοσης και καθοδήγησης.

Το PL είναι ένα πρόγραμμα εύκολα και γρήγορα προσαρμόσιμο και επεκτάσιμο για να εφοδιάσει τους προϊσταμένους και άλλα διοικητικά στελέχη με τις ειδικές δεξιότητες ηγεσίας που χρειάζονται για να οδηγήσουν μια ταχέως εξελισσόμενη επιχειρηματική στρατηγική. Το επιτυχημένο πρόγραμμα συνδυάζει κρίσιμες βασικές έννοιες ηγεσίας με τα πρακτικά μοντέλα της PPPLearn και την πρακτική εφαρμογή τους στην αλλαγή συμπεριφοράς.