Η κατηγορία περιέχει σειρά ερωτηματολογιων και άλλων τεστ με τα οποία μετρούνται ικανότητες, γνώσεις, τάσεις της προσωπκότητας και στάσεις απέναντι σε καταστάσεις. Χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα προγράμματα της ΡΡΡ για τον προσδιορισμό των αναγκών επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης των εκπαιδευομένων