Ο σκοπός της ενότηταςΕπισκόπηση” του συστήματος REMS είναι να σας δώσει μια γενική εικόνα των ενοτήτων και των μαθημάτων του προγράμματος, για να σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε στο έπακρο το επερχόμενο ταξίδι σας στην μάθηση.


Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι για να κατανοήσετε καλύτερα τις ευθύνες σας ως διευθυντής καταστήματος και να είστε σε θέση να χρησιμοποιείτε τα διαθέσιμα εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε τις προτεραιότητες.

Το In-Store τμήμα αυτής της ενότητας θα σας πάρει περίπου 3 ώρες για να ολοκληρωθεί.

Το τμήμα που απαιτεί συμμετοχή σε εργαστήριο θα πάρει επτά ώρες για να ολοκληρωθεί.

Αυτή η ενότητα περιέχει δύο τμήματα

In-Store Ενότητα

Η In-Store ενότητα για την διαχείριση των προτεραιοτήτων είναι η πρώτη, και θα πάρει τρεις ώρες  για να ολοκληρωθεί. Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουμε τα πρότυπα της εταιρείας και τις βέλτιστες πρακτικές, και θα σας καθοδηγήσουμε πως να αλληλεπιδράσετε με τον ΥΣΕ σας για να εξασφαλίσετε την κατανόηση αυτού του θέματος

Η ενότητα αυτή αποτελεί προαπαιτούμενο για το εργαστηριακό σεμινάριο που αφορά την «Διαχείριση προτεραιοτήτων»

Εργαστηριακό Σεμινάριο

Tο εργαστήριο για τη «Διαχείριση Προτεραιότητων» ακολουθεί την In-Store ενότητα, και έχει προγραμματιστεί για οκτώ ώρες (7 ώρες περιεχόμενο στην αίθουσα με τα απαραίτητα διαλείμματα). Ο σκοπός αυτού του εργαστηρίου είναι να σας δώσει την ευκαιρία να εξασκηθείτε και να εφαρμόσετε «την μάθηση στο κατάστημά» σας, με τους συναδέλφους σας, σε περιστατικά από την καθημερινότητα του καταστήματος

Όσο περισσότερο επενδύσετε στην ενότητα «Μάθηση στο κατάστημα», τόσο περισσότερο θα επωφεληθείτε από το εργαστήριο

Στο τέλος αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση:

  • Να προγραμματίστε κατάλληλα για να εξασφαλίσετε την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών και την κερδοφορία του καταστήματος
  • Να αναπτύξετε σαφή σχέδια δράσης για να ικανοποιήσετε τους στόχους του καταστήματος  και της περιοχής
  • Να πάρετε τα κατάλληλα μέτρα, παρά τις πολλαπλές απαιτήσεις, για να μετατοπίζετε τις προτεραιότητες και να αντιμετωπίζετε τις γρήγορες αλλαγές
  • Να αναγνωρίστε τις εργασίες  και σε ποιους μπορείτε να τις αναθέσετε
  • Να αναλύετε προβληματικές καταστάσεις και να προσδιορίζετε τις αιτίες τους

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να μάθετε, να ασκηθείτε και να είστε σε θέση να εκπληρώσετε τις ευθύνες του διευθυντή καταστήματος που σχετίζονται με την απόδοση των συνεργατών του.


Ο προϋπολογισμός και η κατάσταση αποτελεσμάτων είναι ένα από τα πολλά εργαλεία διαθέσιμα για να σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε την ιστορία επιτυχίας του καταστήματός σας, δίνοντάς σας ένα οδηγό με το οποίο θα διαχειριστείτε την επιχείρησή σας, Η κατανόηση του προϋπολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων είναι ουσιώδους σημασίας για την διαχείριση των συνεργατών σας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας και ένα σημαντικό βήμα για να ενεργοποιήσετε πλήρως το δυναμικό του καταστήματος σας

Η ανάπτυξη καλά εκπαιδευμένων συνεργατών είναι το κλειδί για την επιτυχή λειτουργία του καταστήματος. Η μαθησιακή διαδικασία των συνεργατών θα πρέπει να είναι μια από τις κύριες αξίες της εταιρείας. Οι προϊστάμενοι παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των συνεργατών στο κατάστημά τους, στην τοπική αγορά τους και μέσα στην εταιρεία. Οι προϊστάμενοι είναι υπεύθυνοι να εξασφαλίσουν την διενέργεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την λειτουργία του καταστήματος και για την πληροφόρηση των ευκαιρών εκπαίδευσης πέρα από τον ρόλο που έχουν σήμερα. Σε αυτή την ενότητα θα μάθετε τις συγκεκριμένες ευθύνες που έχετε στην επαγγελματική ανάπτυξη των barista και των προϊσταμένων βάρδιας.


Ο προϊστάμενος του καταστήματος είναι υπεύθυνος για την προώθηση της ασφάλειας και της προστασίας των συνεργατών και των πελατών στο χώρο του καταστήματος του. Επίσης είναι υπεύθυνοι για να εκπαιδεύουν τους συνεργάτες για τις πολιτικές, διαδικασίες και τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει η παρεμπόδιση εγκληματικών ενεργειών και σωματικών βλαβών να είναι πρώτη προτεραιότητα κάθε μέρα. Τέτοιου είδους ενέργειες έχουν αντίχτυπο στα αποτελέσματα της επιχείρησης (τζίρο και κέρδη) και τελικά επηρεάζουν τους πελάτες και τους επιχειρηματίες. Αυτή η ενότητα θα σας βοηθήσει να εμποδίσετε την ζημιά και να αντιδράσετε κατάλληλα σε εγκληματικά και άλλα ατυχή περιστατικά στο κατάστημα


Ο σκοπός αυτού της ενότητας είναι για να δείξετε την ικανότητά σας να αξιολογήσετε τα δεδομένα του καταστήματος, να εκτιμήσετε τις αναφορές, και να δημιουργήσετε σχέδια δράσης, 

Θα ολοκληρώσετε μια άσκηση που άμεσα θα επηρεάσει τους συνεργάτες, τους πελάτες και την λειτουργία ενός καταστήματος της εταιρείας μας. Θα παρουσιάσετε την ανάλυσή σας σε μια ομάδα στελεχών της εταιρείας και θα συζητήσετε τι θα κάνατε και γιατί σαν προϊστάμενος του καταστήματος της άσκησης. Η παρουσίαση θα είναι παρόμοια με μια συζήτηση που θα έχετε ως προϊστάμενος ενός καταστήματος με τον διευθυντή της περιοχής σας.

Η παρουσίαση θα σας δώσει την ευκαιρία να επιδείξετε την ικανότητά σας να αναλύσετε και να ιεραρχήσετε ζητήματα, να σχεδιάσετε και να οργανώσετε και να επικοινωνήσετε αποτελεσματικά τις προτάσεις σας