Το webinar είναι σχεδιασμένο για να αυξήσει το ρεπερτόριο των εκπαιδευτών, τόσο των έμπειρων όσο των άπειρων, καθώς θα τους δοθεί η ευκαιρία να δουν και να πάρουν ιδέες σε μία ευρεία γκάμα πρακτικών που αφορούν την διαχείριση της αρνητικής ενέργειας, της αντίδρασης κάθε μορφής των συμμετεχόντων και την δημιουργία θετικής ενέργειας που θα προκαλέσει περισσότερο ενδιαφέρον, ενθουσιασμό, διασκέδαση και αποτελεσματικότητα.

Οι ιδέες αυτές μπορούν να εφαρμοστούν σε μια μεγάλη ποικιλία περιβαλλόντων εκπαίδευσης. Είναι δυνατόν να εμψυχώσουν ανθρώπους σχεδόν σε κάθε συνάντηση. Οποιαδήποτε σειρά γεγονότων συνθέτει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα πάντα υπάρχει μέσα στον ορίζοντα της εκπαίδευσης στόχος για περισσότερο ενδιαφέρον, ενθουσιασμό, διασκέδαση και αποτελεσματικότητα.


TITLE HET Advanced Train The Trainer NEW LOOK.pdfTITLE HET Advanced Train The Trainer NEW LOOK.pdf